BOTNEDALEN VEGLAG

Årsmøte 2018 i veglaget.

Det blir årsmøte fredag 13. april kl. 1800. Møtestad blir bestemt seinare. 

Ei sterk oppmoding til alle medeigarar i veglaget - prøv å finne kandidatar til styre. Det skal veljast 5 personar. Det er leiar, kasserar og 3 styremedlemmer.

Saker som ein ynskjer å handsame på årsmøte må vera sryre i hende seinast 1. februar.

Det er viktig at denne informasjonen blir spredd til alle aktuelle.

Sjølve innkallinga vert sendet på e-post eller per berv.  

Jordskiftesaka. 

No er jordskiftesaka rettskraftig. Det fungerande styre vil innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene. Årsmøte må haldast før mai 2018. Dette til orientering.

Overskrift