BOTNEDALEN VEGLAG

28.09.17

No er arbeidet med å skifte ut stikkrenner og legge asfalt ferdig. Asfalt arbeidet vert ferdig i kveld den 28.09. 

Det betyr at no kan ein ferdast på vegane uten å møte hindringar. Håpar ikkje dette har ført til nevneverdig problen for nokon. Skal me få til gode vegar må me yte noko sjølve også. 

Ver opps på at det kan vera glatte partier på den nylagte asfalten. 

No er grøfterensken ferdig inn til Vaddeflotti og til Hovund. Grusing av vegane må vente til det vert bedre vær. 

Styret håpar alle ser verdien av å få ruste opp vegane. 

Helsing styret. 

 

Minner om at det fortsatt er bomavgift for å nytte vegen.

 

 

 

 

Jordskiftesaka
No er jordskiftesaka rettskraftig. Det fungerande styre vil innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene. Årsmøte må haldast før mai 2018. Dette til orientering.

Overskrift