PRISLISTE
ÅRSKORT-BOMPENGAR/PARKERING


BOTNEDALEN VEGLAG:
Årskort kr. 1000,- 
Bompasering kr. 50,- for personbil og kr. 100,- for lastebil.  
Intertransport kr. 50,- per tur. Gjeld både lastebil og traktor.
Gebyr for ikkje å betale er kr. 600,-. 

FROLAND PARKERINGSLAG: 
Kaup av plass  kr 2 750.-
Årskort for ein bil kr 400.- for to bilar kr 600.-
Parkeringsavgift kr 50,- per døgn per bil. 
Parkeringsavgift kr 50,- per døgn for hengar
Gebyr for ikkje å betale er kr. 600,-.