FROLAND PARKERINGSLAG

Din overskrift

Årsavgift.

Det er no sendt ut faktura for årsavgifta for 2017 / 18.

Ver greie og betal slik at ein slepp å sende purringar. Mesteparten har betala, men det er fortsatt nokre som gjenstår. 

Det nærmar seg vinter i heia, men fortsatt kan ein køyre bil innover. Blir det nedbør i form av sno vert vegen stengt for biltrafikk.   


   

        

                 


Styre Froland parkeringslag

Eldar Vistad

Tlf. 99381406

Leiar

Ingrid Ringhus Nordbø

Tlf.

Kasserar

Einar Slettetveit

Tlf.  

Styremedlem

Inge Møstøyl

Tlf. 99202512

Varamedlem

Bente Lippert

Tlf. 91154412

Varamedlem