BOTNEDALEN

SJEKKA VEGEN TIL BOTNEDALEN 19.05.2015. DET ER ATT EIN DEL SNO I VEGBANEN. BLIR IKKJE OPNA FØR OM 14 DAGAR. LEGG UT MELDING NÅR VEGEN ER OPNA